BIMEO PRO

Intenzívna rehabilitácia ruky s biofeedbackom

Efektívna terapia hornej končatiny a kognitívnych funkcií pri neurologických a post traumatických pacientov.

Je navrhnutý pre účinnú motivujúcu pacientov a uľahčuje prácu terapeutom!

Ako jediný systém umožňuje cvičenie s podporou zdravej končatiny, pričom následne vyhodnotí a graficky znázorní, aká veľká dopomoc je vyžadovaná behom cvičenia.

V priebehu terapie je možné sledovať zlepšovanie stavu pacienta s objektívnym vyhodnotením a potvrdením správne zvolenej liečby!

Mám záujem
Ľahká a rýchla obsluha bez rizika poranenia
  • Cievne mozgové príhody
  • Traumatické poranenia mozgu
  • Poranenia miechy
  • Amyotrofická laterálna skleróza
  • Roztrúsená skleróza
  • Detská mozgová obrna
  • Obecné traumatické poranenia

TERAPIE

Binuálny režim

Terapia s použitím oboch končatín. Zdravá alebo menej postihnutá končatina pomáha postihnutej končatine pri pohybe v priestore a v gravitačne minimalizovanej pozícii. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie rozsahu pohybu pasívnej končatiny.

 

Unimanuálny režim

Terapia viac postihnutej končatiny  vo voľnom priestore alebo v gravitáciou minimalizovanej pozícii. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie aktívneho rozsahu pohybu končatiny.

 

Izolovaný pohyb kĺbov

Izolovaná terapia jednotlivých kĺbov v ramene: rameno (ohyb / predĺženie, abdukcia / adukcia, vnútorná rotácia), lakeť (ohyb / predĺženie), zápästie (ohyb / predĺženie, pronácia / supinácia, ulnárna / radiálna odchýlka).

 

Unimanuálny režim s podporou

Terapia viac postihnutej končatiny s kompenzáciou hmotnosti  končatiny na opornom povrchu. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie aktívneho rozsahu pohybu hornej končatiny.

 

Bimanuálny režim s podporou

Menej postihnutá končatina pomáha alebo  odporuje  pohybu viac postihnutej končatiny   kompenzáciou hmotnosti na opornom povrchu. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie rozsahu pohybu pasívnej končatiny.

Prípadová štúdia

THE EFFECT OF TWO-HANDED EXERCISES WITH THE BIMEO

Výhody

• Rehabilitácia založená na dôkazoch
• Objektívne vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov v priebehu terapie a zaznamenávanie v grafoch a pacientskej databáze.
• Široký výber rôznych režimov terapie
• Jednoduché použitie pomocou 4 senzorov
• Zníženie nákladov na terapiu
• Terapeut môže za rovnaký čas ošetriť až 5 pacientov
• Veľmi rýchle nastavenie systému
• Ľahká a rýchla obsluha bez rizika poranenia

Galéria

Referencie od Vás.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše produkty, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Urobíme všetko, čo je v našich silách.