Softvér

Softvér FreeStep

Viacúčelový softvér
freestep_main.jpg

Biomechanika

freeStep je pokročilý softvér pre štúdium baropodometrie, držania tela, biomechaniky.

Je to jediné zariadenie s centrálnou databázou, ktorá môže vykonávať mnoho činností: statickú a dynamickú baropodometriu, analýzu pohybu, morfologickú analýzu videa, digitálnu podografiu, Rombergov test, štúdiu cervikálnych interferencií, štatistickú analýzu a automatické reporty..

Výhody:
  • Statická, dynamická a stabilometrická analýza;
  • 2D a 3D skener nôh;
  • Myoelektrický detekčný a baropodometrický bežecký pás;
  • Tlač a komplexné reporty jedným zakliknutím;
  • Štatistická analýza;
  • 2D video analýza;
  • Bio-spätné väzby pre rehabilitáciu a posilnenie svalov;
  • Online aktualizácia prostredníctvom umiestnených serverov;
  • Plánovanie sstretnutí a vyšetrení

Stabilometria
Cenné pre štúdium mechanizmov udržiavania rovnováhy;
Rombergov test (získanie v bipedálnom postoji s otvorenými a zatvorenými očami);
Vysoká vzorkovacia frekvencia (nastaviteľná od 5 do 150 Hz), pre maximálne sledovanie mikro oscilácií a ich vektorových komponentov;
Status-kinesigram, Fourierova analýza, krivky rýchlosti, elipsy obsahujúce oscilácie a numerické hodnoty.Videografia
Kompletné morfologické meranie na identifikáciu asymetrie tela;
Nástroj na určovanie polohy markerov, voľné meranie, manuálna alebo automatická kalibrácia snímok;
Reporty exportovateľné vo formáte PDF;
Import obrázkov priamo z digitálnych fotoaparátov: maximálna voľnosť v akvizičnej fáze.

 

Meranie rozsahu pohybu

Moover slúži na meranie mobility v cervikálnej časti,  všetkých meraní kĺbov a tiež na meranie energie a sily nôh (Jump Test). Dokáže vyhodnotiť rotácie a nakláňanie panvy počas chôdze a behu, pričom súčasne analyzuje kývanie hlavy a trupu v porovnaní s barycentrom tela (získané so stabilometrickej plošiny).

Softvér sa ľahko používa, prevádza mechanické pohyby na elektrický signál, dáva vám vždy normálne hodnoty a vytvára automatické reporty.

Merané hodnoty:
•    Kĺbny rozsah a priebeh pohybu v meranom segmente v stupňoch.
•    Priemer z nameraných hodnôt.
•    Zrýchlenie v jednotlivých úsekoch pohybu.
•    Možnosť porovnania s normálovými hodnotami.

 

 

Softvér na návrh vložiek do topánok


Softvér pre 3D návrh a výrobu vložiek na mieru.
EasyCAD je profesionálne, výkonné a uživateľsky prívetivé rozhranie pre tvorbu vložiek na mieru.

 

 

Tabuľka rôznych verzií Freestep® s ich funkcionalitou.

  Basic VideoPack Standard Pro Full
Register pacientov
Anamnézy a klinický denník
Súhrnné správy    
Spravovanie viacerými užívateľmi
Konfigurovateľný v LAN sieti
Plánovač stretnutí
Analýza chodidla    
Statická analýza    
Dynamická analýza    
Stabilometrická analýza    
2D statická videografia    
2D dynamická videografia    
Povrchové EMG    
Statika synchronizovaná s videokamerou      
Dynamika synchronizovaná s videokamerou      
Dynamika synchronizovaná s EMG    
Automatický online update
Biofeedback na nášľapnej doske      
Tlač do PDF jedným klikom
Automatic pressure refertation    
Štandardné hodnoty normality    
Centrum statiky
3D modelovanie vložiek        

Mám záujem o produkt

Viac info
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by Virtue, s.r.o..