Platforma freeMed®

Baropodometrická plošina

Baropodometrické plošiny

Platforma-freeMed.jpg

Plošiny FreeMed  na profesionálnu baropodometriu  a stabilometrickú posturografiu.

Klinický význam:

Hodnotenie porúch rovnováhy.
Detekcia rizika pádu, rozlíšenie deficitu instability s následnou možnosťou cielenej terapie.
Objektivizácia balančných schopností pacienta a schopnosti aktívneho prenosu zaťaženia na dolné končatiny.
Objektivizácia a hodnotenie postúry pomocou statickej a dynamickej video analýzy.

Indikačnou skupinou sú pacienti ohrození rizikom pádu, s poruchou vnímania strednej osi tela, neschopnosťou aktívneho prenosu zaťaženia na niektorú dolnú končatinu, pacienti po amputáciách dolných končatín, pacienti po TEP, s poruchou stability vestibulárnej etiológie.


Vlastnosti a možnosti s využitím softwaru freeStep:

Meranie stability a rovnováhy podľa medzinárodne uznávaných metodík (Romberg, Sway test…)
Rýchle meranie a záznam statickej a dynamickej baropodometrie.
Video analýza postúry – statická aj dynamická vrátane meracích nástrojov.
Pacientska databáza s možnosťou exportu dát.
Aktívna plocha senzorov podľa varianty: 40x40cm, 60x50cm, 120x50cm, 180x50cm, 240x50cm, 300x50cm

Merané hodnoty:

Indexy a hodnoty odchýlok stabilometrických testov
Rozloženie tlakov chodidiel v rámci statickej a dynamickej analýzy.
Rozmery a uhly jednotlivých segmentov tela v rámci statickej a dynamickej analýzy.

Naše zariadenia sú navrhnuté tak, aby boli vynikajúce pre statickú, dynamickú a stabilometrickú analýzu.

V kombinácii so softvérom freeStep sú novou generáciou integrovaných nástrojov pre posturálne hodnotenie a biomechanickú analýzu.

Modulové platformy freeMed spĺňajú všetky klinické a športové potreby.

Prednosti platformy:

  • Odporové snímače, vodivý kaučuk s povrchovou úpravou 24 K zlata;
  • Konfigurácie: 40 cm x 40 cm až 300 cm x 50 cm;
  • Rozhranie USB 2.0;
  • Vzorkovacia frekvencia do 400Hz v reálnom čase.
Napájanie 15Vcc     
Spotreba (mA) 50 50 300 300 450 450
Rozlíšenie XY 2.5 dpi     
Rozlíšenie Z 8 bit     
Vzorkovacia frekvencia 5-400Hz voliteľná     
Typ rozhrania USB 2.0     
Rozmery s mm 440x620 640x740 1240x740 1840x740 2440x740 3040x740
Hrúbka 8mm     
Váha Kg 3,1 4,9 8,5 16 22 30
Typ senzorov Odporové snímače, vodivý kaučuk s povrchovou úpravou 24 K zlata     
Typ skenovania Matrixový sken     
Kalibrácia 10 bit automatická     
Vhodná pracovná teplota 0°C - 55°C     
Maximálne zaťaženie 150N/cm    
Životnosť senzorov 1.000.000 cyklov     
Certifikácia CE     
Platforma-freeMed1.jpg

Prípadová štúdia

ABSTRACT
Romero-Franco, N, Martı´nez-Lo´ pez, EJ, Lomas-Vega, R, HitaContreras, F, Osuna-Pe´ rez, MC, and Martı´nez-Amat, A. Shortterm effects of proprioceptive training...

Pozri všetky

Mám záujem o produkt

Viac info
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by Virtue, s.r.o..