BIMEO

BIMEO PRO

Intenzívna rehabilitácia ruky s biofeedbackom

1
Efektívna terapia hornej končatiny a kognitívnych funkcií pri neurologických a post traumatických pacientov.
2
Je navrhnutý pre účinnú motivujúcu pacientov a uľahčuje prácu terapeutom!
3
Ako jediný systém umožňuje cvičenie s podporou zdravej končatiny, pričom následne vyhodnotí a graficky znázorní, aká veľká dopomoc je vyžadovaná behom cvičenia.
4
V priebehu terapie je možné sledovať zlepšovanie stavu pacienta s objektívnym vyhodnotením a potvrdením správne zvolenej liečby!
bimeo_unimanual_screen_c.jpg

Indikácie:

 • Cievne mozgové príhody
 • Traumatické poranenia mozgu
 • Poranenia miechy
 • Amyotrofická laterálna skleróza
 • Roztrúsená skleróza
 • Detská mozgová obrna
 • Obecné traumatické poranenia

Výhody:

 • Rehabilitácia založená na dôkazoch
 • Objektívne vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov v priebehu terapie a zaznamenávanie v grafoch a pacientskej databáze.
 • Široký výber rôznych režimov terapie
 • Jednoduché použití pomocou 4 senzorov
 • Zníženie nákladov na terapiu
 • Terapeut môže za rovnaký čas ošetriť až 5 pacientov
 • Veľmi rýchle nastavenie systému
 • Ľahká a rýchla obsluha bez rizika poranenia
Terapie

Terapie

Bimanuálny režim

Terapia s použitím oboch končatín. Zdravá alebo menej postihnutá končatina pomáha postihnutej končatine pri pohybe v priestore a v gravitačne minimalizovanej pozícii. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie rozsahu pohybu pasívnej končatiny.

Unimanuálny režim

Terapia viac postihnutej končatiny  vo voľnom priestore alebo v gravitáciou minimalizovanej pozícii. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie aktívneho rozsahu pohybu končatiny.

Izolovaný pohyb kĺbov

Izolovaná terapia jednotlivých kĺbov v ramene: rameno (ohyb / predĺženie, abdukcia / adukcia, vnútorná rotácia), lakeť (ohyb / predĺženie), zápästie (ohyb / predĺženie, pronácia / supinácia, ulnárna / radiálna odchýlka).

Unimanuálny režim s podporou

Terapia viac postihnutej končatiny s kompenzáciou hmotnosti  končatiny na opornom povrchu. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie aktívneho rozsahu pohybu hornej končatiny.

Bimanuálny režim s podporou

Menej postihnutá končatina pomáha alebo  odporuje  pohybu viac postihnutej končatiny   kompenzáciou hmotnosti na opornom povrchu. Umožňuje posúdenie a vyhodnotenie rozsahu pohybu pasívnej končatiny.

Mám záujem o produkt

Viac info
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Tréning je intenzívnejší, účinnejší a proces rehabilitácie kratší.
Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by Virtue, s.r.o..