Bežecký pás RunTime

Bežecký pás RunTime®

Baropodometrický bežecký pás. Nový prístup k posturálnej analýze.
Bezecky-pas-Run-time.jpg
Náš bežecký pás RunTime umožňuje vysoko presnú posturálnu analýzu výpočtom plantárnych tlakov počas chôdze a behu.

Je vyvinutá s využitím najnovších technológií a dokáže uspokojiť všetky potreby v baropodometrii a biomechanike.

V kombinácii so softvérom freeStep patrí RunTime k novej generácii integrovaných nástrojov pre posturálne hodnotenie a biomechanickú analýzu.

Prednosti pásu:
  • Odporové snímače, vodivá guma;
  • Snímače pokryté 24K zlatom: opakovateľnosť a spoľahlivosť;
  • Vzorkovacia frekvencia do 200Hz v reálnom čase;
  • USB rozhranie;
  • Vysoký výkon v kombinácii so softvérom freeStep;
  • Rozmer bežeckej plochy: 120x40 cm;
  • Rýchlosť: do 20 Km / h;
  • Sklon: 0-12%;
  • Maximálne zaťaženie: 130 kg;

Prípadová štúdia

ABSTRACT
Romero-Franco, N, Martı´nez-Lo´ pez, EJ, Lomas-Vega, R, HitaContreras, F, Osuna-Pe´ rez, MC, and Martı´nez-Amat, A. Shortterm effects of proprioceptive training...

Pozri všetky

Mám záujem o produkt

Viac info
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by Virtue, s.r.o..