3D pohybový sensor – mOOver

3D pohybový sensor – mOOver

NOVÝ SENZOR pre meranie rozsahu pohybu všetkých kĺbov.
moover_main.jpg
Klinický význam:
  • Rýchle zhodnotenie stavu pacienta v priebehu terapie.
  • Motivácia pacienta k aktívnej spolupráci pri rehabilitácii.

Vlastnosti:
  • Rýchle meranie aktívneho a pasívneho rozsahu pohybu.
  • Záznam merania v reálnom čase a v celom rozsahu pohybu.
  • Automatické ukladanie dát pod ID pacienta.
  • Tlač výslednej správy jedným kliknutím.
Merané hodnoty:
  • Kĺbny rozsah a priebeh pohybu v meranom segmente v stupňoch.
  • Priemer z nameraných hodnôt.
  • Zrýchlenie v jednotlivých úsekoch pohybu.
  • Možnosť porovnania s normálovými hodnotami.
mOOver je miniatúrny senzor schopný vyhodnocovať a merať vaše pohyby, zrýchlenia a otáčky v priestore.
Jeho aplikácia vo vedeckej sfére umožňuje goniometrické hodnotenie (rozsahu pohybu) všetkých kĺbov. Jeho merania sú veľmi dôležité buď na prevenciu, na rehabilitáciu, na štúdium mobility v ranom štádiu, ako aj na monitorovanie zlepšenia počas liečby, pričom sa porovnávajú rôzne vyšetrenia s normálnymi hodnotami.

Moover slúži na meranie mobility v cervikálnej časti,  všetkých meraní kĺbov a tiež na meranie energie a sily nôh (Jump Test). Dokáže vyhodnotiť rotácie a nakláňanie panvy počas chôdze a behu, pričom súčasne analyzuje kývanie hlavy a trupu v porovnaní s barycentrom tela (získané so stabilometrickej plošiny).

Moover je malý, ľahký, bezdrôtový, veľmi presný a vybavený batériou s dlhou životnosťou.

moover schéma
Softvér sa ľahko používa, prevádza mechanické pohyby na elektrický signál, dáva vám vždy normálne hodnoty a vytvára automatické reporty.
moover_main2.jpg

Prípadová štúdia

ABSTRACT
Romero-Franco, N, Martı´nez-Lo´ pez, EJ, Lomas-Vega, R, HitaContreras, F, Osuna-Pe´ rez, MC, and Martı´nez-Amat, A. Shortterm effects of proprioceptive training...

Pozri všetky

Mám záujem o produkt

Viac info
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2021 All Rights Reserved. Created by Virtue, s.r.o..