Softvér FreeStep

Viacúčelový softvér

Biomechanika FreeStep je pokročilý softvér pre štúdium baropodometrie, držania tela, biomechaniky.

Je to jediné zariadenie s centrálnou databázou, ktorá môže vykonávať mnoho činností: statickú a dynamickú baropodometriu, analýzu pohybu, morfologickú analýzu videa, digitálnu podografiu, Rombergov test, štúdiu cervikálnych interferencií, štatistickú analýzu a automatické reporty..

Výhody:
Statická, dynamická a stabilometrická analýza;
2D a 3D skener nôh;
Myoelektrický detekčný a baropodometrický bežecký pás;
Tlač a komplexné reporty jedným zakliknutím;
Štatistická analýza;
2D video analýza;
Bio-spätné väzby pre rehabilitáciu a posilnenie svalov;
Online aktualizácia prostredníctvom umiestnených serverov;
Plánovanie sstretnutí a vyšetrení

Mám záujem

Stabilometria

Cenné pre štúdium mechanizmov udržiavania rovnováhy;
Rombergov test (získanie v bipedálnom postoji s otvorenými a zatvorenými očami);
Vysoká vzorkovacia frekvencia (nastaviteľná od 5 do 150 Hz), pre maximálne sledovanie mikro oscilácií a ich vektorových komponentov;
Status-kinesigram, Fourierova analýza, krivky rýchlosti, elipsy obsahujúce oscilácie a numerické hodnoty.

Videografia

Kompletné morfologické meranie na identifikáciu asymetrie tela;
Nástroj na určovanie polohy markerov, voľné meranie, manuálna alebo automatická kalibrácia snímok;
Reporty exportovateľné vo formáte PDF;
Import obrázkov priamo z digitálnych fotoaparátov: maximálna voľnosť v akvizičnej fáze.

 

Meranie rozsahu pohybu

MOOver slúži na meranie mobility v cervikálnej časti,  všetkých meraní kĺbov a tiež na meranie energie a sily nôh (Jump Test). Dokáže vyhodnotiť rotácie a nakláňanie panvy počas chôdze a behu, pričom súčasne analyzuje kývanie hlavy a trupu v porovnaní s barycentrom tela (získané so stabilometrickej plošiny).

Softvér sa ľahko používa, prevádza mechanické pohyby na elektrický signál, dáva vám vždy normálne hodnoty a vytvára automatické reporty.

Merané hodnoty:
•    Kĺbny rozsah a priebeh pohybu v meranom segmente v stupňoch.
•    Priemer z nameraných hodnôt.
•    Zrýchlenie v jednotlivých úsekoch pohybu.
•    Možnosť porovnania s normálovými hodnotami.

Softvér na návrh vložiek do topánok

Softvér pre 3D návrh a výrobu vložiek na mieru.
EasyCAD je profesionálne, výkonné a uživateľsky prívetivé rozhranie pre tvorbu vložiek na mieru.

Tabuľka rôznych verzií Freestep® s ich funkcionalitou.

Galéria

Referencie od Vás.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše produkty, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Urobíme všetko, čo je v našich silách.