Podologická plošina freeMed®

Baropodometrické plošiny

Klinický význam:

Hodnotenie porúch rovnováhy.
Detekcia rizika pádu, rozlíšenie deficitu instability s následnou možnosťou cielenej terapie.
Objektivizácia balančných schopností pacienta a schopnosti aktívneho prenosu zaťaženia na dolné končatiny.
Objektivizácia a hodnotenie postúry pomocou statickej a dynamickej video analýzy.

Indikačnou skupinou sú pacienti ohrození rizikom pádu, s poruchou vnímania strednej osi tela, neschopnosťou aktívneho prenosu zaťaženia na niektorú dolnú končatinu, pacienti po amputáciách dolných končatín, pacienti po TEP, s poruchou stability vestibulárnej etiológie.

Mám záujem

Merané hodnoty:

Indexy a hodnoty odchýlok stabilometrických testov
Rozloženie tlakov chodidiel v rámci statickej a dynamickej analýzy.
Rozmery a uhly jednotlivých segmentov tela v rámci statickej a dynamickej analýzy.

Naše zariadenia sú navrhnuté tak, aby boli vynikajúce pre statickú, dynamickú a stabilometrickú analýzu.

V kombinácii so softvérom freeStep sú novou generáciou integrovaných nástrojov pre posturálne hodnotenie a biomechanickú analýzu.

Modulové platformy freeMed spĺňajú všetky klinické a športové potreby.

Vlastnosti a možnosti s využitím softwaru freeStep:

Meranie stability a rovnováhy podľa medzinárodne uznávaných metodík (Romberg, Sway test…)
Rýchle meranie a záznam statickej a dynamickej baropodometrie.
Video analýza postúry – statická aj dynamická vrátane meracích nástrojov.
Pacientska databáza s možnosťou exportu dát.
Aktívna plocha senzorov podľa varianty: 40x40cm, 60x50cm, 120x50cm, 180x50cm, 240x50cm, 300x50cm

Prípadová štúdia

Short-term Efects of a Proprioceptive Training Session with Unstable Platforms on the Monopodal Stabilometry of Athletes

Prednosti platformy

Odporové snímače, vodivý kaučuk s povrchovou úpravou 24 K zlata;
Konfigurácie: 40 cm x 40 cm až 300 cm x 50 cm;
Rozhranie USB 2.0;
Vzorkovacia frekvencia do 400Hz v reálnom čase.

Galéria

Referencie od Vás.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše produkty, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Urobíme všetko, čo je v našich silách.